SSI hợp nhất lãi quý IV giảm gần 60%

SSI hợp nhất lãi quý IV giảm gần 60%
Nếu so với kế hoạch cả năm là 955,5 tỷ đồng doanh thu và 490 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, SII hợp nhất không đạt kế hoạch doanh thu và vượt 3,2% kế...
HUD1 lãi ròng gần 6 tỷ đồng năm 2013

HUD1 lãi ròng gần 6 tỷ đồng năm 2013

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 1 vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2013. Theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 7,16 tỷ...
Năm 2013, Ocean Group lãi 290 tỷ đồng

Năm 2013, Ocean Group lãi 290 tỷ đồng

Nếu so với kế hoạch trước điều chỉnh là 3.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, OGC cũng đạt kế hoạch lợi nhuận nhưng chỉ đạt 86% kế hoạch...
Nhà Khang Điền lỗ năm thứ 2 liên tiếp

Nhà Khang Điền lỗ năm thứ 2 liên tiếp

Tính cả năm 2013, tổng doanh thu của KDH là hơn 308,1 tỷ đồng, tăng 212% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ bất động sản đạt hơn 293,3 tỷ đồng, chiếm 95...
Chat với BizLIVE