Chuyện Formosa lên bàn Thường vụ Quốc hội

Chuyện Formosa lên bàn Thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội  Nguyễn Thuý Anh đã đề nghị cho biết thêm những vấn đề liên quan đến Formosa, ngoài vấn đề gây ô nhiễm môi trường biển, khi thảo luận...
Formosa đã “tráo” công nghệ

Formosa đã “tráo” công nghệ

Các chuyên gia cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan giám sát thực hiện đầu tư khi để Formosa thay đổi công nghệ luyện cốc từ dập khô thành dập ướt.
Chat với BizLIVE