Ngành thép sẽ ra sao trong năm 2019?

Ngành thép sẽ ra sao trong năm 2019?

Nhiều nguyên nhân được VCBS nêu ra để chứng minh nhận định, khả năng giá thép giảm sâu xuống dưới 12 triệu đồng/tấn là khá thấp.
Chat với BizLIVE