Giới hạn nào đối với Techcombank?

Giới hạn nào đối với Techcombank?

Một lần nữa câu hỏi này đặt ra với Techcombank, như áp lực thường trực đối với vị thế dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc.
Chat với BizLIVE