IFC đầu tư 805 triệu USD tại Việt Nam

IFC đầu tư 805 triệu USD tại Việt Nam
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố đầu tư 805 triệu USD tại Việt Nam nhằm góp phần mở rộng vốn tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngân hàng lặng lẽ… lỗ?

Ngân hàng lặng lẽ… lỗ?

Nói là lặng lẽ, bởi cho đến thời điểm này vẫn chỉ duy nhất một ngân hàng báo lỗ riêng quý 2 vừa qua. Còn số liệu chung cho thấy một quy mô đáng kể…
Chat với BizLIVE