Trước thềm cổ phần hóa, SJC có gì?

Trước thềm cổ phần hóa, SJC có gì?

Đặc quyền nhưng cũng chính là điểm còn hạn chế đã khiến cho SJC không thể bứt phá nhiều năm qua, trong khi tính dễ tổn thương khi chính sách và thị trường thay đổi cũng...
Agribank, chỉ có một con đường

Agribank, chỉ có một con đường

Chưa có cơ sở chắc chắn để chốt thời điểm đạt đích, nhưng Agribank chỉ có một con đường để đi nếu muốn thực sự phát triển.
Chat với BizLIVE