“30 năm tới cũng không lo ế Mắc ca”

“30 năm tới cũng không lo ế Mắc ca”
Ông Quách Đại Ninh, Vụ phó Vụ phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhận định bài toán thị trường thường khó đoán. Nhưng với nhu cầu cao của người tiêu dùng, trong khi...

Sẽ thành lập Hiệp hội Mắc ca Tây Nguyên

Sẽ thành lập Hiệp hội Mắc ca Tây Nguyên
Tại Hội thảo “Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên”, ngày 7/2 do Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Him Lam và Ngân hàng Bưu điện...
Chat với BizLIVE