Những điểm nóng kinh tế trong 2013

Những điểm nóng kinh tế trong 2013

Lần đầu đấu thầu vàng, nâng trần bội chi ngân sách Nhà nước, vốn FDI cao nhất 4 năm... là những điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam 2013.
Chat với BizLIVE