Mập mờ đếm xe qua trạm BOT

Mập mờ đếm xe qua trạm BOT
Việc người dân tự tổ chức đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc và chủ đầu tư ngại thu phí tự động cho thấy minh bạch thu phí BOT còn nhiều vấn đề mà Bộ Giao...
Chat với BizLIVE