Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT  về việc đầu tư xây dựng dự án tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức BOT.
Xin phép thu phí Quốc lộ 3 mới để thu hồi vốn
Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, nhà đầu tư liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc đã hoàn thành dự án, đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng từ tháng 5/1017, đạt hiệu quả tốt.
Chính vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có ý kiến với Bộ GTVT sớm có giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư để được thu giá hoàn vốn, có kinh phí thực hiện quản lý và bảo trì tuyến đường, tránh tình trạng mất an toàn giao thông hoặc phải ngừng vận hành khai thác do không đủ phí.
Thực trạng Dự án Quốc lộ 3, Thái Nguyên – Chợ Mới mới chỉ được nhà đầu tư xây dựng đến huyện Chợ Mới, các đoạn còn lại giao thông rất khó khăn. Do vậy, chưa phát huy được tối đa hiệu quả khai thác toàn tuyến, chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT xem xét cho phép đầu tư tuyến đường Quốc lộ 3 mới đoạn Chợ Mới – TP Bắc Kạn.
 
Trước đó Nhà đầu tư Liên danh Cienco4  - Tuấn Lộc – Trường Lộc có văn bản gửi Bộ GTVT về việc tạm thời ngừng vận hành, khai thác Dự án xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 vì không đủ kinh phí chi trả cho đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường cũng như tránh xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông cho các phương tiện hoạt động trên tuyến.
“Trường hợp doanh thu thu phí không đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư theo như tính toán tại phương án tài chính trong hợp đồng thì Bộ GTVT sẽ xem xét phối hợp cùng nhà đầu tư trình cơ quan chức năng có liên quan và Chính phủ hỗ trợ nhà đầu tư về cơ chế, chính sách đảm bảo việc thu hồi vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư”, Liên danh Cienco4 dẫn điểm d, khoản 69.1 Điều 69 Hợp đồng BOT được ký kết giữa Bộ GTVT, Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.
Trước đó, Ban Kinh tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ phân tích về sự cần thiết đầu tư Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Bắc Kạn theo quy mô đường cao tốc.
 
Theo đó, Bắc Kạn có vị trí quan trọng về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng, là trung tâm trung chuyển, vùng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiềm năng phát triển ngành du lịch (có nhiều danh thắng). Chính vì vậy, Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu phương án hợp nhất 3 đoạn Hà Nội  - Thái Nguyên, Thái Nguyên – Chợ Mới, Chợ Mới – Bắc Kạn thành Dự án đầu tư Quốc lộ 3 Hà Nội – Bắc Kạn.

Theo Báo Lao Động