BizLIVE - Trong số 79 dự án vi phạm, có 4 dự án chậm tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ đầu tư 24 tháng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Thanh tra 231 dự án, Thanh Hóa phát hiện 79 dự án vi phạm Luật Đất đai
Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, do nội dung cần thanh tra quá nhiều nên việc thanh tra chưa thể giải quyết hết được các nội dung thực hiện (Ảnh minh họa).
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa vừa có báo cáo cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã triển khai thanh tra thực hiện dự án đầu tư và sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện thanh tra sử dụng đất, đầu tư dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo đó, đoàn thanh tra liên ngành đã xây dựng kế hoạch thanh tra 280 dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập hồ sơ, thông tin dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định và đề nghị UBND tỉnh không thanh tra đối với 55 dự án và thực hiện thanh tra đối với 231 dự án.
Sau đó, đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra đối với 231 dự án, gồm: 145 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 86 dự án trong lĩnh vực sản xuất. 
Qua quá trình thanh tra cho thấy, có 52 dự án đã hoàn thành; 55 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa chậm tiến độ; 45 dự án đã chậm tiến độ chưa quá 24 tháng, chưa vi phạm Luật Đất đai; 79 dự án không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 
Đáng chú ý, trong số 79 dự án vi phạm, có 4 dự án chậm tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ đầu tư 24 tháng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Còn lại 75 trường hợp chậm tiến độ đầu tư quá 24 tháng hoặc không sử dụng quá 12 tháng liên tục chưa được gia hạn.
Trước tình trạng trên, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư dự án của các doanh nghiệp mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cho biết, việc thực hiện thanh tra nhằm chấn chỉnh những sai phạm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc được thực hiện minh bạch dự án của mình. Tuy nhiên, do nội dung cần thanh tra quá nhiều nên việc thanh tra chưa thể giải quyết hết được các nội dung thực hiện.
Ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương có kết luận 79 dự án nằm trong số 231 dự án được thanh tra; rà soát lại các nội dung đã thanh tra cho phù hợp với quy định của pháp luật. Sau đó thực hiện công khai kết luận thanh tra và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ của mình.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan về kết luận thanh tra cũng như giải quyết các thủ tục về biên bản bàn giao đất cho doanh nghiệp. Chủ trì việc thực hiện thu hồi đất các dự án sai phạm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra các đơn vị được giao đất thực hiện dự án. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra...

VÂN PHONG