BizLIVE - Tại quyết định vừa được ký ban hành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự án đến hết tháng 3/2022.
Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ khu nghỉ dưỡng sinh thái hơn 1.600 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu kinh tế Nghi Sơn. 
Tại quyết định vừa được ký ban hành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục đến hết tháng 3/2022.
Về tiến độ xây dựng, giai đoạn 1 sẽ tổ chức thi công hạng mục nhà ở lưu trú, nhà hàng café và một số hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khu vực 2 từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2021.
Giai đoạn 2, từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2022, tổ chức thi công nhà lưu trú thấp tầng dọc theo tuyến đường bao biển của dự án.
Cuối cùng, ở giai đoạn 3, dự án sẽ được tổ chức thi công xây lắp khách sạn Đảo Ngọc 2, 3, bugalow và các công trình phụ trợ của dự án, mở rộng tuyến đường hiện trạng vào xã Nghi Sơn với quy mô mặt cắt là B=15m từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023.
Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Theo tìm hiểu, dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu kinh tế Nghi Sơn có diện tích khoảng 20,68ha tại xã Nghi Sơn, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.611 tỷ đồng; trong đó, khu vực ban đầu 3,1ha là 265 tỷ đồng (đã đầu tư), khu vực mở rộng khoảng 17,58ha khoảng 1.364 tỷ đồng.

VÂN PHONG