BizLIVE -

Trước hàng loạt các sai phạm, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2019 nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.


Sai phạm tràn lan tại dự án đổi “đất vàng” sân bay lấy hạ tầng của Phúc Sơn ở Nha Trang
Đất Sân bay Nha Trang sau khi về tay Phúc Sơn được chia ô bán nền. Ảnh minh họa
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại Sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trong đó, có 3 dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) là nhà đầu tư. Các dự án này gồm: dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; dự án nút giao Ngọc Hội; dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.
Nhiều sai phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và giao dự án
Theo kết luận thanh tra, riêng đối với 3 dự án BT do Công ty Phúc Sơn làm nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện không đầy đủ các cam kết theo nội dung tờ trình của UBND tỉnh để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.
Cụ thể: không đảm bảo tiêu chí cấp bách, điều kiện để được để được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013.
Phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư, ký hợp đồng BT không phù hợp với tờ trình báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận, làm tăng tổng mức đầu tư lên 484 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện dự án lên thêm 30 tháng; tách một dự án nhóm A thành hai dự án nhóm B.
Việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót trong áp dụng định mức, đơn giá, biện pháp thi công, đền bù giải phóng mặt bằng và đưa một số hạng mục vào dự án đầu tư chưa đúng quy định (hạng mục đường dây cáp điện) làm tăng tổng mức đầu tư ba dự án BT lên 499 tỷ đồng.
Phương án hoàn vốn nêu trong hợp đồng BT không phù hợp với đề xuất của UBND tỉnh được Thủ tướng chấp thuận. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và ký kết hợp đồng ba dự án BT có giá trị hợp đồng BT cao hơn giá trị dự án BT được tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn NĐT là 73 tỷ đồng (tổng ba hợp đồng BT) là vi phạm quy định.
Đáng chú ý, tại kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc sử dụng quỹ đất tại khu vực Sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT (dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao Ngọc Hội; dự án đường vành đai kết nối Nút giao thông Ngọc Hội) là phù hợp với chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm. 
Cụ thể, là việc UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng, đồng thời bàn giao cho Công ty Phúc Sơn (tháng 12/2015) khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng quy định tại Điều 53 Luật  Đất đai năm 2013.
UBND tỉnh Khánh Hòa không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất của Sở TN&MT là vi phạm quy định; trong đó có nội dung giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất để Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dch vụ- tài chính - du lịch Nha Trang là không đúng với đề xuất của UBND tỉnh (sử dụng quỹ đất để thanh toán hợp đồng BT) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 
Sau đó, UBND tỉnh phải ban hành quyết định điều chỉnh thành giao toàn bộ diện tích đất (623.064 m2) để hoàn vốn dự án BT khi hợp đồng dự án BT chưa được ký kết là vi phạm quy định. 
Sau khi hợp đồng BT được ký, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung nhưng chưa thể hiện đầy đủ nội dung giao đất, cho thuê đất và diện tích giao đất, cho thuê đất để thanh toán các dự án BT; chưa xác định tên, ký hiệu, diện tích giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT cũng như diện tích còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất thanh toán hoàn vốn cho các dự án BT.
Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất; chưa rà soát, xác định lại tên, ký hiệu, diện tích, giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Kiến nghị kiểm điểm nhiều cá nhân liên quan
Theo kết luận thanh tra, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang không phù hợp đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không phù hợp quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000) đã được UBND tỉnh phê duyệt.
UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư khi chưa tiến hành lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định Luật Đất đai 2013.
“Công ty Phúc Sơn đưa bất động sản vào kinh doanh, thu tiền của khách hàng khi bất động sản của dự án chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh là vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện và xử phạt”, kết luận thanh tra nêu rõ.
Trước sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014 - 2019) nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
Giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Giám đốc các Sở: TN&MT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Ban quản lý dự án có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.
Đối với 3 hợp đồng BT do Công ty Phúc Sơn làm nhà đầu tư ban hành quyết định bổ sung giao đất, cho thuê đất để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư theo hình thức BT; xử lý diện tích đất còn lại theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. 
3 dự án BT khác đổi đất Sân bay Nha Trang, gồm:
Dự án đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23) do Công ty CP Đầu tư VCN làm nhà đầu tư. 
Dự án đường Nguyễn Thiện Thuật nói dài, TP Nha Trang do Công ty Hacom Holdsing làm nhà đầu tư. 
Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh do liên doanh Công ty CP Đầu tư và công nghệ môi trường INCOTEC- Công ty CP Xây dựng và thương mại Ngọc Minh UDIC làm nhà đầu tư.

VÂN PHONG