BizLIVE - Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5ha, tổng mức đầu tư 1.082 tỷ đồng được thực hiện tại xã Minh Hải, xã Lạc Hồng thuộc huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Hòa Phát xây khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ ở Phố Nối
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha.
Theo phê duyệt, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5ha, tổng mức đầu tư 1.082 tỷ đồng được thực hiện tại xã Minh Hải, xã Lạc Hồng thuộc huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Dự án do Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư. Thời gian hoạt động đến hết 15/1/2054.
Để xây dựng dự án, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo các nội dung tại quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Liên quan đến dự án này, trước đó, hồi tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha.
Hiện Hòa Phát đang đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật 3 khu công nghiệp, gồm: Khu công nghiệp Phố Nối A (686 ha - Hưng Yên), Khu công nghiệp Yên Mỹ II (giai đoạn 1 là 97,5ha - Hưng Yên) và Khu công nghiệp Hòa Mạc (131 ha - Hà Nam).

VÂN PHONG