Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, công khai danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Rà soát, công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư
Ảnh minh họa.
Việc rà soát và công khai danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư căn cứ vào các quy định hiện hành, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu định kỳ 6 tháng tiến hành rà soát, đề xuất cụ thể danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để công bố lựa chọn nhà đầu tư; Sở Xây dựng tập hợp chung các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở ngoại thành theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt danh mục công bố lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở ngoại thành theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố).

Theo Báo Hà Nội Mới