BizLIVE - Thủ tướng vừa quyết định dừng triển khai quyết định việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, chấm dứt chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco là nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án.
Dừng dự án Phan Thiết - Dầu Giây của Bitexco?
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
Nghị quyết thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông vận tải để triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.
Theo nghị quyết, bổ sung dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Đặc biệt, đối với Dự án Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng triển khai Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco (Công ty Bitexco) là nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án. Giao Bộ  Giao thông vận tải thông báo với Ngân hàng Thế giới.
Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm giao Công ty Bitexco tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao trước đây.
Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, đàm phán với Công ty Bitexco theo 2 phương án sau để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định: 
Phương án 1 (Công ty Bitexco không tiếp tục tham gia đầu tư dự án): Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.
Phương án 2 (Công ty Bitexco tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư): Công ty Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của Dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy mô từng dự án thành phần, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, bộ báo cáo Thủ tướng quyết định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
Tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 101km, điểm đầu thuộc huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), điểm cuối thuộc huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). 
Theo Ban Quản lý dự án 1 (Bộ Giao thông - vận tải), dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết  được tách thành 2 hợp phần, hợp phần 1 có chiều dài 36km từ Dầu Giây đến Xuân Lộc, hợp phần 2 có chiều dài 62km từ Xuân Lộc đến Phan Thiết. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 17.700 tỷ đồng, trong đó hợp phần 1 có mức vốn đầu tư trên 6.200 tỷ đồng. 
Đối với hợp phần 1, Chính phủ cho phép đầu tư bằng nguồn vốn vay từ Tổ chức Hội Phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng Quốc tế tái thiết và phát triển (IBRD) của Ngân hàng thế giới (WB). Với hợp phần 2, đoạn từ Xuân Lộc đến Phan Thiết được đầu tư theo hình thức đầu tư - khai thác - chuyển giao (PPP).

KIỀU CHÂU