BizLIVE - Tại dự án mở rộng Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Bình Định, Kiểm toán Nhà nước xác định khối lượng một số hạng mục công trình trong tổng mức đầu tư chưa phù hợp với thiết kế cơ sở của dự án làm tăng tổng mức đầu tư.
Dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua Bình Định tăng tổng mức đầu tư vì sao?
Dự án quốc lộ 1 thuộc tỉnh Bình Định có thời gian hoàn thành đúng dự kiến. Ảnh: TL

Kiểm toán Nhà nước mới có báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153-Km1212+400 thuộc tỉnh Bình Định chỉ ra nhiều điểm sai sót, tồn tại. Dự án có tổng mức đầu tư được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt ngày 23/5/2013 là 4.109 tỷ đồng.

Theo kiểm toán, việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án là chưa phù hợp với quy định tại Điều 13 Nghị định 29 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Trách nhiệm này theo Kiểm toán Nhà nước thuộc về Bộ Giao thông vận tải.

Kiểm toán cũng cho biết, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án còn một số tồn tại làm tăng tổng mức đầu tư 208,7 tỷ đồng. Cụ thể, xác định khối lượng một số hạng mục công trình trong tổng mức đầu tư chưa phù hợp với thiết kế cơ sở của dự án làm tăng tổng mức đầu tư 143,5 tỷ đồng, xác định đơn giá dầu mazut chưa đúng theo thông báo giá tháng 4/2013 của UBND tỉnh Bình Định làm tăng tổng mức đầu tư 13,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, áp dụng định mức đào thay đất K98 theo định mức đất cấp 4 chưa phù hợp với kết quả khảo sát địa chất nền đường đoạn KM11530-Km1195 (đất cấp 3) làm tăng tổng mức đầu tư 224 triệu đồng…

Trách nhiệm đối với một loạt sai sót vừa nêu được kiểm toán chỉ ra thuộc về tư vấn lập tổng mức đầu tư, tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư, Ban quản lý dự án 2, đơn vị thẩm định và Bộ Giao thông vận tải.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, qua công tác kiểm toán cho thấy còn một số sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh tại một số hạng mục công trình, nguyên nhân do tính toán sai khối lượng, áp dụng đơn giá làm tăng giá trị dự toán các gói thầu 11,9 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với chi phí xây dựng, do tính toán khối lượng chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, làm tăng giá trị dự toán 3,4 tỷ đồng, tính thừa công tác bốc xúc cấp phối đá dăm từ bãi ủ lên phương tiện rải trong đơn giá tổng hợp các công tác cấp phối đá dăm làm tăng giá trị dự toán 524 triệu đồng…

Đối với chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, áp dụng định mức còn chưa phù hợp trong công tác khảo sát lập dự án đầu tư làm tăng giá trị dự toán 511,7 triệu đồng.

Liên quan đến việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư của dự án, theo kiểm toán, để thực công tác chuẩn bị đầu tư của dự án, Bộ Tài chính đã cho Bộ Giao thông vận tải ứng trước ngân sách nhà nước năm 2014. Tuy nhiên, đến 31/1/02017, Bộ Giao thông vận tải chưa làm thủ tục hoàn trả số vốn ứng trước ngân sách nhà nước năm 2014 là 1,1 tỷ đồng.

“Việc này chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư 86 và Thông tư 08 của Bộ Tàic chính”, Kiểm toán nhà nước nêu trong báo cáo.

Từ những sai sót, tồn tại đã được chỉ ra Kiểm toán nhà nước kiến nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của dự án đến hết ngày 31/1/2017 phù hợp với kết luận của Kiểm toán nhà nước.

Về xử lý tài chính, tổng kiến nghị xử lý tài chính đối với chi phí đầu tư đến 31/1/2017, giảm thanh toán 20,5 tỷ đồng.

Sau thời gian kết thúc kiểm toán đơn vị và trước khi phát hành báo cáo kiểm toán dự án, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tự điều chỉnh, khắc phục một số sai sót, đã giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán với các nhà thầu gần 10 tỷ đồng. Giá trị kiến nghị xử lý tài chính đối với chi phí đầu tư còn lại là hơn 10,6 tỷ đồng.

NGUYỄN THẢO