BizLIVE -

Giao dịch dự kiến diễn ra trong tháng 3 – 4/2019. Giá trị giao dịch dự kiến khoảng 90 tỷ đồng, ước tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu PTB (61.000 đồng/cổ phiếu).

Vừa kịp về đích năm 2018, Phú Tài muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.

Hội đồng quản trị CTCP Phú Tài (PTB) vừa có nghị quyết mua lại 1,5 triệu cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 3 – 4/2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB hiện đang giao dịch với thị giá 61.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 18% so với thời điểm đầu năm ngoái. Tạm tính tại mức giá này, Phú Tài có thể sẽ phải chi khoảng 90 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ lần này. Trước giao dịch, Phú Tài chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.

Kết quả kinh doanh năm 2018, Phú Tài ghi nhận 4.722 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với năm trước. Trong cơ cấu doanh thu Phú Tài, gỗ đang là sản phẩm mang lại doanh thu chủ lực, bên cạnh 2 mảng khác là đá và bán xe Toyota.

Lợi nhuận trước thuế tạo ra 475 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017 qua đó vừa đủ hoàn thành kế hoạch năm. Lãi ròng sau thuế thu được 399,5 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 384,3 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 8.382 đồng.

Với kết quả đạt được năm vừa qua, Phú Tài xây dựng kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng khá mạnh. Chi tiết, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.650 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 555 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước.

THANH HÀ