BizLIVE -
Thực tế có nhiều trường hợp tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ, nhưng số lao động không đạt tới 200 người thì xếp loại doanh nghiệp nhỏ hay vừa. Điều này, theo đại biểu Trần Thị Hiền rất cần minh bạch vì liên quan đến chính sách thuế và tư cách tham gia dự thầu của doanh nghiệp.
Vốn lớn, ít lao động thì xếp loại doanh nghiệp nhỏ hay vừa?
Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam).
Ngày 22/11, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đa số các đại biểu đều thống nhất về tính cần thiết khi ban hành Luật hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Bởi theo thống kê, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 50% GDP, 33% thu ngân sách nhà nước, tạo ra 62% việc làm.
Do vậy, việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ khối doanh nghiệp này phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế.
Góp ý về dự án luật này, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho biết còn băn khoăn về tiêu chí xác định doanh nghiệp.
Theo đại biểu, thực tế có nhiều trường hợp tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ, nhưng số lao động không đạt tới 200 người thì xếp loại doanh nghiệp nhỏ hay vừa. 
Điều này, theo đại biểu Hiền rất cần minh bạch vì liên quan đến chính sách thuế và tư cách tham gia dự thầu của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, dự thảo luật xác định doanh nghiệp theo ba quy mô, phân biệt rõ giữa nhỏ và siêu nhỏ nhưng hoàn toàn thiếu vắng các quy định, thể hiện rõ từng dòng hoạt động hỗ trợ gắn với từng quy mô doanh nghiệp. 
"Thậm chí Điều 6 quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, trong tiếp cận hỗ trợ còn bỏ quên đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ. Tôi cho rằng đây là điểm yếu nhất, mờ nhất trong ý tưởng lập pháp của dự thảo luật", đại biểu Hiền nói.
 Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc) xác định doanh nghiệp lấy tiêu chí nguồn vốn là phù hợp, tuy nhiên tại Khoản 1 có ghi "doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm là chưa ổn". 
Đại biểu Thường cho biết, trên thực tế có nhiều doanh nghiệp cơ khí công nghệ cao có vốn rất lớn nhưng số lượng lao động rất ít và ngược lại. Do đó, chúng ta chỉ cần căn cứ vào nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán hoặc đã được cơ quan thuế phê duyệt quyết toán hoặc xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập, đại biểu kiến nghị.
Bởi trên thực tế rất nhiều doanh nghiệp làm thủ tục vay vốn để tăng tổng nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động cho sản xuất, tuy nhiên các doanh nghiệp trong khu vực này đa phần vay ngắn hạn hoặc trung hạn, nếu không chế định các nội dung này dễ dẫn đến lợi dụng chính sách nâng mức nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp nhỏ lên doanh nghiệp vừa.
Bên cạnh đó tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ căn cứ số lao động bình quân như ghi trong dự luật là chưa nhất quán với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo tôi cần xem xét lại để có sự thống nhất, đại biểu Hiền nói.
Hỗ trợ không phải là đưa tiền cho doanh nghiệp
Trong khi đó,  đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) đề nghị bổ sung vào chính sách thuế có tính chất khuyến khích cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
“Nên chăng miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% hai năm kế tiếp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển vững chắc”, đại biểu Nguyễn Bá Sơn nói.
Đồng quan điểm này, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) đề nghị nghiên cứu lựa chọn và tập trung ưu tiên hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp có tiềm năng, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
Còn theo đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: “Không phải Nhà nước đưa tiền các doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh mà là tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia”. 
Thảo luận thêm về vấn đề này, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không cần hỗ trợ nhiều về vốn mà cơ bản về vấn đề thủ tục, Nhà nước phải tạo niềm tin để đầu tư, thu hút dòng vốn xã hội.
“Còn nếu cứ để doanh nghiệp khó khăn, không tiếp cận được dự án, chính sách thì chúng ta không thể hỗ trợ được cho nhóm đối tượng doanh nghiệp này”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

N.MẠNH