BizLIVE -

Sau khi phát hành, Vingroup có gần 3,37 tỷ cổ phiếu phổ thông và 62,34 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Vingroup phát hành 22,6 triệu cổ phiếu chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức cho Hanwha
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ vừa công bố, Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC) đã phát hành hơn 22,64 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank (bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1) để chuyển đổi 21,66 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi năm 2018 (tỷ lệ 1,05).

Giá chuyển đổi 106.179 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 7,7% so với giá tham chiếu cổ phiếu VIC trong phiên giao dịch ngày 3/12. Theo phương án phát hành, 22,64 triệu cổ phiếu phổ thông này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Trước đó vào tháng 8/2018, VIC đã phát hành 84 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho Hanwha với giá 110.976 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị 9.321 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Hanwha sở hữu hơn 62,34 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và 22,64 triệu cổ phiếu phổ thông.

Cổ tức của cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau năm thứ 4 mức cổ tức ưu đãi là 1%/năm tính trên giá chào bán. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm theo ngày phát hành hoặc do HĐQT Tập đoàn quyết định.

Sau khi phát hành, Vingroup có gần 3,37 tỷ cổ phiếu phổ thông và 62,34 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Vốn hóa thị trường của Tập đoàn này tạm tính theo mức thị giá hiện tại vào khoảng 384.783 tỷ đồng.

THANH HÀ