BizLIVE -

Dù doanh thu sụt giảm nhẹ trong quý 2 nhưng lợi nhuận sau thuế của VRE tăng 12,9% lên mức 388 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng lợi nhuận sau thuế tăng 40%.

Vincom Retail (VRE) báo lãi sau 6 tháng đầu năm 2021 tăng 40%, lên 1.169 tỷ đồng
Vincom Retail đang vận hành 80 trung tâm thương mại

CTCP Vincom Retail (mã VRE) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 với doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 1.510 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt chiếm tỷ trọng cao nhất với 1.370 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với cùng kỳ năm 2020 trong khi doanh thu chuyển nhượng bất động sản chỉ đạt 96 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ năm 2020 lên mức 151 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này là 100 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm hơn với hơn 80 tỷ đồng.

Trong quý 2, Vincom Retail cũng đã giải ngân 350 tỷ đồng để đồng hành, hỗ trợ các khách thuê chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Kết thúc quý 2, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VRE đạt 388 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc nửa đầu năm 2021, Vincom Retail đạt doanh thu thuần 3.737 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 40%.

Tính đến hết tháng 6/2021, Vincom Retail đang vận hành 80 TTTM tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,7 triệu m2, Vincom Retail giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển, sở hữu và quản lý mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam.

BẢO VY