BizLIVE - Trong quý I/2020 lãi trong công ty liên doanh, liên kết của Vinaconex sụt giảm 98%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7 lần lên mức 573 tỷ đồng.
Vinaconex (VCG) lãi 64 tỷ đồng trong quý I/2020, giảm 36% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2020.

Theo đó, trong kỳ Vinaconex ghi nhận 1.000 tỷ đồng doanh thu, giảm 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 522 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm đến 78%.

 

Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao và giảm mức tương ứng -39% xuống còn 893 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán và cung cấp dịch vụ của Vinaconex đạt được là 196 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Vinaconex ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 16 lần lên mức 678 tỷ đồng do ghi nhận lãi từ hoạt động thoái vốn các khoản đầu tư, 633 tỷ đồng.

  

Tuy nhiên, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết sụt giảm 98%, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7 lần, lên mức 573 tỷ đồng do Vinaconex phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 495 tỷ đồng và nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 100 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2020, Vinaconex đạt 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là gần 67 tỷ đồng, do cổ đông không kiểm soát chịu lỗ hơn 3 tỷ.

Tính đến 31/3/2020 Vinaconex có hơn 6.805 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn trong đó lớn nhất là phải thu ngắn hạn của khách hàng với số tiền 3.609 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trước đó, Vinaconex dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 21/4/2020 tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Vinaconex đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ. Hiện Vinaconex chưa có thông báo lại về việc chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến diễn ra ĐHĐCĐ.

BẢO VY