BizLIVE - Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Viglacera báo lãi sau thuế 167,4 tỷ đồng, giảm 28% so với quý III/2017. Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của Viglacera cũng giảm 18%.
Viglacera: Lợi nhuận quý III giảm gần 30%, doanh thu chưa thực hiện hơn 3.000 tỷ đồng

Tổng công ty Viglacera (mã VGC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018. Theo đó, doanh thu thuần Viglacera đạt được 2.270 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp trong kỳ đạt 512,8 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 22,6%, cải thiện hơn với mức 21,4% trong cùng kỳ 2017.

Báo cáo cũng cho thấy doanh thu tài chính đem về cho Viglacera 30,6 tỷ đồng, tăng 41%. Tuy vậy, chi phí tài chính cũng tăng 28% lên 60,1 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh, liên kết đem lại cho Viglacera 5,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước được ghi nhận không đáng kể.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước, chiếm lần lượt 162,8 tỷ đồng và 105,3 tỷ đồng.

Hoạt động khác khiến Viglacera lỗ 8,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận 30,2 tỷ đồng lợi nhuận.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Viglacera báo lãi sau thuế 167,4 tỷ đồng, giảm 28% so với quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 6.374 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận trước thuế 662,3 tỷ đồng, giảm 14% và Lợi nhuận sau thuế 527,9 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, Viglacera đặt kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 950 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong 9 tháng, công ty mới chỉ hoàn thành xấp xỉ 70% chỉ tiêu đề ra.

Tính tới cuối quý III, doanh thu chưa thực hiện của Viglacera lên tới 3.049 tỷ đồng, chủ yếu là tiền nhận trước của hoạt động cho thuê bất động sản sẽ được ghi nhận doanh thu sau 12 tháng tới.

Tổng tài sản Viglacera cuối quý III đạt 16.206 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho 3.144 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn 2.059 tỷ đồng (KCN Đồng Văn 355 tỷ đồng, KCN Đông Mai 335 tỷ đồng, KCN Yên Phong mở rộng 434 tỷ đồng, nhà máy sứ Mỹ Xuân 351 tỷ đồng…).

NGUYỄN THẢO