BizLIVE -

Mặc dù ghi nhận lãi lớn trong quý 2/2021 với số lãi lên đến 864 tỷ đồng tuy nhiên, do thua lỗ trong quý 1/2021 nên 6 tháng đầu năm lợi nhuận Viettel Global vẫn sụt giảm 46% so với cùng kỳ 2020. 

Vietttel Global (VGI): Doanh thu và lợi nhuận quý 2 khởi sắc
Quý 2/2021, VGI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 864 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ 84,5 tỷ đồng

Vietttel Global (mã VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 5.259 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 4.321 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.

Giá vốn bán hàng ở mức cao lên đến hơn 3.000 tỷ đồng do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 2.162 tỷ đồng. Trong khi doanh thu hoạt động tài chính quý 2/2020 -362 tỷ đồng, chỉ tiêu này trong quý 2/2021 thu được 974 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó chi phí lãi vay sụt giảm 33%, giảm còn 142 tỷ đồng.

Trong kỳ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết -680 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 con số này là 158 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VGI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 864 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ 84,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VGI đạt doanh thu 9.887 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, trong quý 1/2021 Viettel Global lại gặp sự kiện bất khả kháng liên quan đến những biến động chính trị tại Myanmar điều này đã gây tác động lớn đến việc quy đổi kết quả kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại đây, trong đó có công ty liên kết của Viettel Global là Mytel.

Lỗ luỹ kế tính đến hết tháng 6/2021 của VGI lên đến 4.254 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của VGI đạt lần lượt 55.200 tỷ và 28.700 tỷ đồng.

CẨM THẠCH