BizLIVE - Cổ tức năm 2020 Viettel Post dự kiến chia lên đến gần 40% trong đó 15% tiền mặt và 24,7% cổ phiếu. Dự kiến ngày thực hiện thanh toán là 1/7/2021, ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2021.
Viettel Post (VTP) chuẩn bị chia cổ tức gần 40%

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã VTP) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó ngày đăng ký cuối cùng của đợt nhận cổ tức là ngày 21/6/2021. Viettel Post sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), ngày thực hiện thanh toán là 1/7/2021.

Đồng thời, Viettel Post cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 20,5 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phần của Viettel Post dự kiến sau khi phát hành lên 103 triệu cổ phần.. Với tỷ lệ phát hành 1.000:247, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 247 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 205 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ năm 2020.

Tính đến cuối quý 1/2021, tổng tài sản của Viettel Post đạt 4.522 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn. Doanh nghiệp nắm giữ 1.757 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn trong khi cũng vay nợ tài chính 1.030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/3 đạt 458 tỷ đồng.

Năm 2021, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 21.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 496 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 23,5% và 29,4% so với năm 2020. Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, công ty đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VTP sau khi có đợt điều chỉnh, giảm sâu về sát vùng giá 80.000 đồng/cổ phiếu giai đoạn đầu tháng 5/2021 và việc khối ngoại liên tục bán ra, hiện cổ phiếu đã hồi phục mạnh và giao dịch quanh mức 97.800 đồng/cổ phiếu, tiếp tục là cổ phiếu thị giá cao nhất trong “họ” Viettel sau một thời gian mất vị trí này vào tay Viettel Construction (CTR).

CẨM THẠCH