BizLIVE - Luỹ kế 9 tháng đầu năm ghi nhận 32.564 tỷ doanh thu, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Vietnam Airlines báo lỗ ròng hơn 10.471 tỷ sau 9 tháng. 
Vietnam Airlines lỗ ròng hơn 10.000 tỷ đồng, âm dòng tiền kinh doanh hơn 6.200 tỷ
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA, mã HVN) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020. 

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của VNA đạt được là 7.602 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019. 

Giá vốn bán hàng thậm chí còn ở mức cao hơn doanh thu thuần, lên đến 10.803 tỷ đồng do đó lợi nhuận gộp ghi nhận mức -3.200 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 3.308 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 56% trong đó lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi chênh lệch tỷ giá đều sụt giảm mạnh, lãi trong công ty liên doanh liên kết ghi nhận khoản lãi 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ -2 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, các chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp mặc dù đã được tiết giảm mạnh nhưng Vietnam Airlines vẫn báo lỗ gần 4.000 tỷ đồng sau thuế, lỗ sau thuế của công ty mẹ hơn 3.912 tỷ đồng trong khi cùng kỳ Vietnam Airlines ghi nhận khoản lãi hơn 1.131 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm ghi nhận 32.564 tỷ doanh thu, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Vietnam Airlines báo lỗ ròng hơn 10.471 tỷ sau 9 tháng. 

Bên cạnh kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, nguồn lực tài chính của Vietnam Airlines cũng đang có nhiều vấn đề. Cụ thể, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.743 tỷ đồng về 802 tỷ đồng, tiền gửi ngắn hạn cũng giảm từ 3.579 tỷ đồng xuống còn 656 tỷ đồng. Phải thu khách hàng cũng giảm từ 4.367 tỷ đồng xuống còn 1.958 tỷ đồng. Vietnam Airlines cũng tăng vay nợ ngắn hạn lên 11.684 tỷ đồng gấp đôi đầu kỳ. 

Dòng tiền kinh doanh của Vietnam Airlines âm hơn 6.269 tỷ đồng. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được VNA đặt ra tại ĐHĐCĐ là doanh thu hợp nhất đạt 40.586 tỷ đồng, giảm 60% so với thực hiện 2019. Lỗ sau thuế là 15.177 tỷ đồng trong khi năm 2019 lã 2.517 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020 VNA đã đạt được 80% kế hoạch doanh thu, 70% lỗ kế hoạch. 

Được biết, kế hoạch kinh doanh dựa trên ước tính Tổng công ty sẽ tạm dừng khai thác các đường bay đi châu Âu và Australia hết năm 2020. Năm 2020, số lượng khách vận chuyển dự kiến 14,5 triệu khách, giảm 36,8% và số lượng khách luân chuyển là 16,2 tỷ khách/km, giảm 57%. Số lượng hàng hóa là 204.800 tấn.

Đồng thời dựa trên phương án được vay 12.000 tỷ đồng của Chính phủ thời hạn 3 năm và VNA chưa thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2020.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020, được soát xét bởi Deloitte, công ty kiểm toán Deloitte từng đưa ra lưu ý iên quan đến nợ vay của Vietnam Airlines tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 18.444 tỷ đồng. Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày Tổng công ty có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

  

“Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch Covid-19”, báo cáo nêu. Theo đó, kiểm toán đã lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines trong thời gian tới.

không chi trả cổ tức, lo ngại cạnh tranh từ Bamboo Airways, VJA

Trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nên bức tranh tài chính của VNA, VNA cho biết đang tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng xuất khẩu châu Âu và các ngân hàng trong và ngoài nước, một trong những điều kiện tiên quyết để các tổ chức tín dụng và ngân hàng cho phép VNA giãn nợ là “không chia cổ tức cho các cổ đông”.

Cũng theo VNA, do sản lượng và quy mô kinh doanh giảm nhanh, dòng tiền của VNA rơi vào tình trạng thâm hụt ngay từ đầu tháng 2/2020 nên không có nguồn tiền để chi trả cổ tức. Việc không chi trả cổ tức để đảm bảo dòng tiền và cân đối tài chính cho hoạt động kinh doanh của tổng công ty năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Trong tài liệu trước ĐHĐCĐ, VNA cũng đưa ra những khó khăn như, mặc dù thị trường hàng không tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của thế giới và khu vực song đã chậm lại so với giai đoạn trước đặc biệt tại thị trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh và tình hình thị trường cũng có điểm khó khăn như việc hãng hàng không Bamboo Airways tăng quy mô đội tàu bay khai thác, Vietjet Air (VJA, mã VJC) với mục đích giữ slot và giành thị phần nội địa đã liên tục tăng tải đặc biệt trên các đường bay trục, trục lẻ và triển khai giảm giá mạnh….

BẢO VY