BizLIVE - Ngày 23/8/2019, EVN dự kiến đấu giá toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại EVN Finance với mức giá 13.480 đồng/cổ phần.
Vì sao EVN đấu giá cổ phần EVN Finance cao hơn gần 80% thị giá?
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thoái toàn bộ 18,75 triệu cổ phần đang nắm giữ tại công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance – mã EVF), tương ứng với 7,5% vốn điều lệ của EVF.
Theo đó, thời gian đấu giá là 8h30 ngày 23/8/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 18,75 triệu cổ phần.
Tháng 8/2018, EVN Finance chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với mã EVF. Từ lúc lên UPCoM, thị giá EVF luôn dưới mức mệnh giá. Hiện thị giá của công ty này đang xoay quanh mức 7.700 đồng/cổ phần.
Như vậy, với mức giá chào bán 13.480 đồng/cổ phần, mức giá khởi điểm này đang cao hơn gần 80% so với thị giá.
Tại sao mức giá chào cao đến vậy?
Theo thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của EVF, EVF đang thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2018 – 2020 và là công ty tài chính duy nhất với mô hình hoạt động là công ty tài chính tổng hợp, sản phẩm dịch vụ có thương hiệu Easy Credit. Lãnh đạo EVF cho rằng các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính quốc tế đang săn tìm để M&A các công ty tài chính với mục tiêu có giấy phép triển khai hoạt động tín dụng tiêu dùng.
Năm 2018, lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ là 162 tỷ đồng. Công ty đã báo cáo trình Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức năm 2018 là 9% bằng tiền mặt. Nếu công ty được chi trả cổ tức bằng tiền mặt, công ty sẽ thực hiện chi trả theo quy định, nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty xin ý kiến cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2018 là 2,04%.
Năm 2019, EVF đặt kế hoạch doanh thu ở mức 1.641 tỷ đồng, tăng 28,5% và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 280,5 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.
 Các chỉ tiêu kinh doanh của EVF - Nguồn: SSI tổng hợp theo công bố thông tin của EVF.
Theo báo cáo, tại thời điểm 31/12/2018 EVN Finance đang sử dụng lô đất A2.12 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng có diện tích 631m2 – là đất sử dụng lâu dài.

LAN ANH