BizLIVE -

HĐQT Becamex IDC sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành tăng vốn mới khi có sự chỉ đạo về lộ trình thoái vốn nhà nước.

Vì sao Becamex IDC (BCM) dự tính dừng kế hoạch tăng vốn “khủng”?
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC– mã BCM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, với dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2021, Becamex IDC ghi nhận gần 1.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ trong đó riêng doanh thu về bất động sản và bất động sản đầu tư ghi nhận gần 1.052 tỷ đồng, tăng hơn 28%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 41% đạt gần 468 tỷ đồng qua đó thực hiện hơn 20% kế hoạch năm.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Becamex IDC đạt 778 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT trình phương án chia cổ tức 8%, tương đương số tiền 828 tỷ đồng. Như vậy, công ty cũng sử dụng gần như toàn bộ lợi nhuận lũy kế để trả cổ tức và chỉ còn lại 77 tỷ đồng để chuyển sang năm 2021. HĐQT Becamex IDC cũng trình phương án chia cổ tức với tỷ lệ 6% cho năm 2021.

Ngoài ra, HĐQT Becamex IDC cũng sẽ trình việc dừng thực hiện tiếp phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua. Theo kế hoạch ban đầu, Becamex sẽ thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đến thời điểm hiện nay, Becamex IDC vẫn chưa được Chính phủ và các bộ, ngành trung ương phê duyệt lộ trình thoái vốn và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty cho nên việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ vẫn chưa thực hiện được.

HĐQT sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành tăng vốn mới khi có sự chỉ đạo về lộ trình thoái vốn nhà nước.

THANH HÀ