BizLIVE -

Mục đích của việc mua vào tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán, tùy theo điều kiện thị trường là nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành và cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Vay nợ công ty mẹ đang tăng và hơn 9 triệu cổ phiếu quỹ, sao Masan còn quyết mua vào cổ phiếu?
Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của MSN như "gặp bão" vì biến động giá thịt heo

Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) đã có quyết nghị về việc mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của HĐQT, nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày đầu thực hiện giao dịch  và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nguồn thực hiện mua lại cổ phần là thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 30/06/2017. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, và/hoặc thỏa thuận.

Tại ngày 30/06/2017, MASAN mẹ có gần 6.856 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, và hơn 827 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. MSN cũng đang có 9.234.210 cổ phiếu quỹ đã mua vào ngày 05/10/2016.
Ngoài ra, MASAN mẹ có hơn 8.200 tỷ đồng dư nợ vay ngắn và dài hạn, tăng bình quân 7% so với đầu năm, chiếm 32,6% tổng tài sản; MASAN hợp nhất có hơn 34.036,7 tỷ đồng dư nợ vay ngắn và dài hạn đã bao gồm 24.872,7 tỷ đồng trái phiếu thường có thời gian đáo hạn từ 2018 – 2024, chiếm 52% tổng tài sản.
Mặc dù MASAN hợp nhất có hơn 6.666 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tiền gửi, nhưng đổi lại Tập đoàn cũng đang có dư nợ vay ngắn hạn hơn 8.220 tỷ đồng. Trong khi đó, ở công ty mẹ, tại ngày 30/06, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt gần 412 tỷ đồng, so với vay nợ ngắn hạn là gần 568 tỷ đồng.
Thông cáo báo chí của MSN đính kèm cho biết, MSN sẽ mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán, tùy theo điều kiện thị trường.
“MASAN tin rằng giá cổ phiếu bình quân của Công ty trong thời gian vừa qua thấp hơn giá trị thực của công ty, MSN đang sở hữu và vận hành những nền tảng kinh doanh hàng đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam. Do đó, MSN tin rằng việc mua lại cổ phiếu sẽ là cách tối ưu để sử dụng lượng tiền mặt công ty hiện có và phản ánh niềm tin của MSN vào chiến lược và dự báo tài chính của Công ty.”
MSN cũng khẳng định việc mua lại cổ phiếu sẽ một mặt tạo ra thanh khoản cho cổ đông, mặt khác các cổ đông còn lại có thể hưởng lợi từ tầm nhìn chiến lược trong thời hạn 3 năm như đã công bố. Ngoài ra, MSN đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong khi vẫn đảm bảo quy chế tài chính và xây dựng bảng cân đối tài chính lành mạnh.

Được biết, trong tháng 8/2017, MSN đã thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền (trái phiếu nợ), với tổng lượng tối đa 30 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, với lãi suất cố định tối đa 10%/năm. 
Trước đó, Công ty Chứng khoán HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN là 56.888 đồng/CP.

 

HỒNG QUÂN