BizLIVE - Việc đưa khách sạn này vào khai thác sẽ giúp công ty thu hồi vốn và trả nợ vay ngân hàng.
UDC: Sẽ đưa khách sạn Golf Phú Mỹ vào khai thác trong quý II
Ảnh minh họa.
Sáng 27/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC - HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 41cổ đông, đại diện cho 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, nhiều tờ trình đã được thông qua, đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh trong năm 2014 và kế hoạch kinh doanh của UDC trong năm 2015 tới.

2014 - Kết quả cách xa mục tiêu

Theo báo cáo của ban lãnh đạo công ty, trong năm 2014, UDC đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 309,36 tỷ đồng, bằng 71,49% con số thực hiện được trong năm 2013 và chỉ đạt 29,61% so với mức 1.044,68 tỷ đồng mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2014. Tổng doanh thu công ty đạt 305,96 tỷ đồng, đạt 38,21% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế trong năm 2014 đạt vỏn vẹn 5 tỷ đồng, bằng 20,28% so với con số mục tiêu 24,65 tỷ đồng mà lãnh đạo UDC đã đặt ra cho mình trước đó.

Giải thích với cổ đông về kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa, ban lãnh đạo UDC cho biết, thị trường bất động sản trong năm qua mặc dù có dấu hiệu tích cực song vẫn chưa thực sự khởi sắc. Công ty hiện còn đang tồn đọng dự án chung cư Bàu Sen - thành phố Vũng Tàu. Dự án này do khó khăn về thị trường và vốn nên phải tạm ngừng thi công từ năm 2013. 

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, tỷ trọng giá trị kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu, lợi nhuận 2014 của công ty.

Đối với lĩnh vực thi công xây dựng, trong năm qua, công ty chủ yếu chỉ tập trung thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2013 trong khi các công trình xây dựng mới sử dụng vốn ngân sách bị thu hẹp cả về số lượng và giá trị đầu tư. Điều này khiến cho giá trị sản lượng xây lắp đã dự kiến thực hiện của công ty không hoàn thành.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con của UDC (bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Công ty Cổ phần Thành Chí, Công ty TNHH Du lịch UDEC), lãnh đạo công ty cho biết, tổng doanh thu của các công ty này được đề ra trong năm 2014 là 138,06 tỷ đồng, lợi nhuận là 5,57 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Chí là ổn định, có hiệu quả còn hai công ty còn lại có nhiều khó khăn và biến động.

2015 - Mục tiêu khiêm tốn

Sang năm 2015, mặc dù nhận định tình hình kinh tế trong nước đang có những dấu hiệu phục hồi và phát triển, nhưng do công ty vẫn đang còn một số khó khăn nội tại nên ban lãnh đạo UDC cũng khá thận trọng khi đặt ra mục tiêu sản xuất kinh doanh mới.
Theo đó, công ty sẽ tiếp tục lấy thi công xây dựng công trình làm xương sống cho hoạt động của công ty, cân đối lại nguồn vốn, danh mục đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và chú trọng đầu tư theo hướng phát triển bền vững.

Trong năm nay, UDC đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 541,56 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 467,05 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 15,7 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UDC cho biết sẽ đầu tư hoàn thành và đưa khách sạn Golf Phú Mỹ vào khai thác kinh doanh trong quý II năm 2015 để thu hồi vốn và trả nợ vay ngân hàng.
Ngoài ra, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình đang thi công, phấn đấu nhận thầu và đấu thầu thi công các công trình vốn FDI, mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác để tạo nguồn thu khác...