BizLIVE - Lãnh đạo địa phương này đề nghị Công ty Bến xe tàu phà Cần Thơ xem xét, điều chỉnh giá dịch vụ trong khả năng cân đối hài hòa lợi ích giữa công ty và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.
UBND TP. Cần Thơ yêu cầu điều chỉnh giá dịch vụ tại Bến xe Trung tâm
Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị điều chỉnh giá tại Bến xe Trung tâm.

Nội dung được UBND TP. Cần Thơ đề cập trong Văn bản 1900 ngày 29/6 do Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển ký ban hành về việc rà soát giá dịch vụ xe qua bến xe tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ gửi Sở Tài chính, Sở GTVT, CTCP Bến tàu phà Cần Thơ và CTCP Xe khách Phương Trang (Futa Buslines).

Theo đó, UBND TP này thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản 1792 ngày 17/6 về việc báo cáo rà soát giá dịch vụ xe qua bến xe tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ. UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục rà soát giá dịch vụ xe qua bến xe tại Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ. Đồng thời có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện giá dịch vụ xe qua bến xe theo quy định.

UBND TP đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang thương lượng, ký kết phục lục điều chỉnh hợp đồng theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. UBND TP nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay ngành vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo địa phương này đề nghị Công ty Bến xe tàu phà Cần Thơ xem xét, điều chỉnh giá dịch vụ trong khả năng cân đối hài hòa lợi ích giữa công ty và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, thống kê toàn bộ các khoản thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (kể cả dự kiến thu) gửi về Sở GTVT tổng hợp để tham mưu kiến nghị Bộ GTVT ban hành danh mục dịch vụ khác tại bến xe theo Thông tư liên tịch 151 của Bộ GTVT để làm cơ sở áp dụng thực hiện.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở GTVT rà soát các tiêu chí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách loại 1 để xác định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bến xe. Trường hợp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bến xe thì tập hợp chung và chi phí giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản 7596 ngày 23/6 gửi Sở Tài chính Cần Thơ về giá dịch vụ tại Bến xe khách trung tâm TP. Cần Thơ. Văn bản được gửi đi sau khi Bộ này nhận được phản ánh từ CTCP Xe khách Phương Trang.

Theo đó, Bộ này nêu ý kiến ở 3 nội dung: đề nghị rà soát, báo cáo UBND TP. Cần Thơ về giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn; đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ xem xét, định giá bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường địa phương; kiểm tra giá dịch vụ ra, vào bến xe, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khác tại bến xe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

HUYỀN TRÂM