BizLIVE - Từ năm 2007 đến 2012, TIE đảm bảo cổ tức bằng tiền cho cổ đông ở mức 12% - 20%. Trong giai đoạn 2013 – 2015 TIE có những quyết định liên quan đến tài sản. Tháng 3/2016 cổ đông nhà nước thoái vốn.
Từng là “con gà đẻ trứng vàng” của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, TIE bị hủy niêm yết từ ngày 1/8/2019
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ TIE qua các năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE (mã TIE). Theo đó, toàn bộ 9.569.900 cổ phiếu TIE sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 1/08/2019. Ngày giao dịch cuối cùng của gần 9,6 triệu cổ phiếu TIE là ngày 31/07/2019.

HOSE cho biết lý do hủy niêm yết là Tổ chức kiểm toán có “ý kiến kiểm toán trái ngược” đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.
Tiền thân của TIE là Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 10, được thành lập từ tháng 9/1990. Năm 2004, CTCP TIE ra đời từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước nói trên, có vốn điều lệ 87 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 70% vốn điều lệ.
Nhờ liên doanh với Samsung Vina, kinh doanh hàng điện tử và lợi thế của một doanh nghiệp Nhà nước, trong nhiều năm liền từ năm 2007 đến 2012, TIE đảm bảo cổ tức bằng tiền cho cổ đông ở mức 15%, ngoại trừ năm 2007 cổ tức 20%, năm 2008 là 12% và năm 2011 là 14%.
Nguồn: Số liệu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 
Cổ đông của TIE từng đánh giá TIE có nhiều thế mạnh như giá trị sổ sách của cổ phiếu cao, lợi thế về bất động sản nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Bình Dương; hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thương mại, có giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, từ sau khi TIE thoái vốn khỏi Samsung Vina và liên tiếp đem các bất động sản đắc địa hợp tác kinh doanh/chuyển nhượng cho đối tác, hoạt động của TIE bắt đầu lao dốc. Cổ tức của cổ đông TIE được nhận cũng bắt đầu giảm từ đây.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, HĐQT và Ban điều hành của TIE liên tiếp hình thành và đưa ra các quyết định chuyển nhượng tài sản, đem tài sản góp vốn đầu tư và các thỏa thuận hợp tác kinh doanh của TIE. Trong thời điểm này, cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV vẫn nắm quyền chi phối. Tháng 3/2016, cổ đông nhà nước - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV bắt đầu hành trình thoái toàn bộ vốn góp tại TIE.
Đến cuối năm 2018, giá trị sổ sách cổ phiếu TIE theo TIE là 22.571 đồng/cổ phiếu. Năm 2018, TIE bị lỗ hơn 25 tỷ đồng và là năm thứ 2 liên tiếp bị lỗ. Năm 2019, TIE đặt kế hoạch lợi nhuận 5 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN