BizLIVE -

Năm 2020, PVI đặt mục tiêu đạt 10.126 tỷ đồng tổng doanh thu và 669 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 2% và 5% so với thực hiện năm trước.

Trích lập dự phòng đối với chứng khoán kinh doanh, PVI báo lãi thấp nhất trong một quý kể từ quý II/2018
Ảnh minh họa.

CTCP PVI (mã PVI) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu thuần gần 1.240 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ chủ yếu do chênh lệch giảm gần 441 tỷ đồng doanh thu kinh doanh phi bảo hiểm.

Đáng chú ý, PVI đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư số tiền gần 110 tỷ đồng chủ yếu đối với chứng khoán kinh doanh trong kỳ khiến chi phí tài chính tăng gần 11 lần cùng kỳ, lên mức 134 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, PVI lãi sau thuế hơn 89 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với kết quả quý I/2019 và cũng là mức lãi thấp nhất ghi nhận trong một quý kể từ quý II/2018.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, PVI đặt mục tiêu đạt 10.126 tỷ đồng tổng doanh thu và 669 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 2% và 5% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, công ty đã thực hiện được 12,2% kế hoạch doanh thu và 13,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thời điểm kết thúc quý I/2020, tổng tài sản PVI đã tăng 7% so với đầu năm lên mức 23.603 tỷ đồng. Khoản chứng khoán kinh doanh tăng hơn 400 tỷ đồng lên mức 1.961 tỷ đồng trong khi giá trị hợp lý vào khoảng 2.087 tỷ đồng. PVI đang trích lập dự phòng gần 144 tỷ đồng cho khoản mục này.

Số dư tiền gửi hơn 7.800 tỷ đồng, sụt giảm nhẹ đôi chút so với đầu kỳ và có sự chuyển dịch từ cơ cấu từ ngắn hạn sang dài hạn. Ngoài ra, PVI còn khoản dự phòng phải trả ngắn hạn chiếm 73% tổng nợ phải trả và tương đương khoảng 51% tổng tài sản.

THANH HÀ