BizLIVE -  Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
TP.HCM thúc giảm giá điện, nước, lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19
TP ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đến hết năm nay.

Ngày 21/4, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020.

Cụ thể, tập trung hỗ trợ DN duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn. Các Sở ban ngành TP, UBND 24 quận - huyện tham mưu các nội dung rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và DN trên địa bàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí an toàn của TP đã ban hành. Xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (đảm bảo các yêu cầu chính xác, dễ phân loại, áp dụng) và tổ chức hướng dẫn thực hiện đối với từng ngành, lĩnh vực do các Sở, ngành phụ trách. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính (TTHC) để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn; trong đó có các thủ tục hải quan để duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu TP.

Về hỗ trợ DN phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS COV-2 giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP để thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí,... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.

Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2020, với chủ đề “Hỗ trợ DN về vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2”. Xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép TP tham gia triển khai thực hiện.

Giao Sở Công thương tham mưu UBND TP các giải pháp hỗ trợ DN xuất khẩu, đề xuất nhóm mặt hàng và thị trường cụ thể cần thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2020. Cùng với đó, giao Sở Du lịch tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí và các chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại sau dịch SARS-CoV-2. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các chính sách để giải quyết các khó khăn của DN vận tải, giảm chi phí cho DN.

Giao UBND 24 quận - huyện thực hiện rà soát và chủ động hỗ trợ các hộ kinh doanh và DN trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại DN trên địa bàn TP; thực hiện khảo sát và giải quyết chính sách cho người lao động gặp khó khăn do phải nghỉ việc từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Về hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50 ngày 30/10/2015 của UBND TP về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TP nhằm hỗ trợ vốn cho DN đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Giao Sở Công Thương báo cáo UBND TP về bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP theo Nghị quyết số 16 ngày 08/10/2018 của HĐND TP.

Về hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho DN (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân, đối với chi phí về điện, giao Tổng Công ty Điện lực TP đề xuất triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân và DN trên địa bàn TP trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Chi phí về nước giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo; đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

Chính sách về thuế giao Cục Thuế TP xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2; triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định số 41 ngày 08/4 của Chính phủ. Phối hợp UBND 24 quận - huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ.

Đối với chính sách về tiền thuê đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoàn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.

Về bảo hiểm xã hội giao Bảo hiểm xã hội TP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch SARS-CoV-2.

Về cải cách TTHC giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 24 quận - huyện, các ngành đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC, hỗ trợ DN duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Về chăm lo đời sống cho người lao động giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP và UBND 24 quận - huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, UBND 24 quận - huyện triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ và UBND TP.

HUYỀN TRÂM