BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức hơn 407 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với hơn 220 tỷ đồng đạt được cùng kỳ 2019.
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 85%, đạt hơn 400 tỷ đồng
Sawaco ghi nhận lợi nhuận đột biến trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 mới công bố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Sawaco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.858 tỷ đồng, tăng hơn 9,5% so với mức hơn 2.610 tỷ đồng cùng kỳ 2019. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ là hơn 1.115 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.743 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với mức hơn 1.513 tỷ đồng cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức hơn 407 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với hơn 220 tỷ đồng đạt được cùng kỳ 2019.

Như vậy, chỉ sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Sawaco đã vượt xa mức lợi nhuận năm 2018 là 368 tỷ đồng và gần bằng mức cả năm 2019 là 454 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm qua 19/8, Sawaco tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Sawaco phấn đấu đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân TP được cấp nước sạch; tỷ lệ nước thất thoát, thất thu cuối năm 2025 là dưới 17,5%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2020-2025 là 7%; nộp ngân sách bình quân là 680 tỷ đồng/năm.

Trước đó, báo cáo tại đại hội, Sawaco cho biết, trong 5 năm qua đã đảm bảo sản xuất nước liên tục, ổn định; đã tiếp nhận thêm 600.000m3/ngày từ các nhà máy nước xã hội hóa, nâng tổng công suất cấp nước của toàn hệ thống lên 2,4 triệu m3/ngày. Hiện nay, lượng nước tiêu thụ khoảng 2 triệu m3/ngày đêm, công suất còn lại để dự phòng, đảm bảo an toàn cấp nước cho TP.

5 năm qua, Sawaco đầu tư thực hiện được 177km đường ống truyền tải (mạng cấp 1 và cấp 2) và 5.619km đường ống phân phối (cấp 3), nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên 11.578 km. Đã cung cấp mới cho 541.807 hộ dân có nước sạch, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch đến cuối năm 2019 là 2.190.465 hộ.

Đáng chú ý là chính sách giá nước linh hoạt cho các khách hàng lớn; bán sỉ nước sạch trực tiếp trên tuyến ống cấp 1, cấp 2; mở rộng vùng phục vụ ra ngoài địa bàn TP; vận động người dân sử dụng nước sạch thay thế nguồn nước ngầm.

HUYỀN TRÂM