BizLIVE -

Nhóm Gelex mới đây đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera lên 46,07% đồng thời đặt mục tiêu chi phối 51% cổ phần để hợp nhất báo cáo tài chính Viglacera.

Tiết giảm chi phí, Viglacera (VGC) báo lãi quý III/2020 tăng 8% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của Viglacera đạt gần 2.291 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm 4,5% so với quý III/2019, xuống 641 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp gần 30%.

Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong kỳ (chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp) cũng được tiết giảm đồng thời công ty không phải chịu lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết. Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 218 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận 7.088 tỷ đồng doanh thu và 561 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, lần lượt giảm 4% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm 10% xuống 693 tỷ đồng qua đó hoàn thành 83% mục tiêu cả năm.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản Viglacera đã tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 21.370 tỷ đồng. Trong đó, khoản bất động sản đầu tư tăng 939 tỷ đồng so với đầu kỳ, đạt 5.739 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang chủ yếu nằm tại các dự án bất động sản khu công nghiệp cũng tăng hơn 800 đồng so với đầu năm.

Trong một diễn biến khác, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex - mã GEX) mới đây đã mua thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu VGC. Sau giao dịch, nhóm Gelex đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera lên 46,07%, tương đương gần 207 triệu cổ phiếu. Được biết, Gelex đặt mục tiêu chi phối 51% cổ phần để hợp nhất báo cáo tài chính Viglacera.

THANH HÀ