BizLIVE -

6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 16.228 tỷ đồng doanh thu và 2.936 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ.

Tiền và tiền gửi vượt 20.000 tỷ đồng, FPT báo lãi sau thuế tăng trưởng 16% quý 2/2021
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn FPT (mã FPT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 8.642 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 1.260 tỷ đồng, cũng tăng hơn 16% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 16.228 tỷ đồng doanh thu và 2.936 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 2.410 tỷ đồng cũng tăng 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, FPT đặt mục tiêu doanh thu 34.720 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.210 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch kinh doanh đề ra cả năm.
 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT 6 tháng đầu năm 2021

Về cơ cấu doanh thu 6 tháng, khối công nghệ đóng góp 9.098 tỷ đồng, tăng 21% và chiếm đến 56%. Lãi trước thuế tương ứng tăng 35% lên 1.306 tỷ đồng, đóng góp 44%. Trong đó, dịch vụ CNTT nước ngoài mang về 6.683 tỷ đồng doanh thu và 1.061 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 15% và 18% so với nửa đầu năm ngoái.

Mảng CNTT bao gồm các hoạt động cung cấp nội dung số (dịch vụ trực tuyến như hệ thống báo điện tử, phần mềm xuất khẩu (sản xuất phần mềm, tư vấn và triển khai dịch vụ dựa trên công nghệ S.M.A.C/IoT, chuyển đổi số, cung cấp hệ thống quản trị ERP cho doanh nghiệp...) và các dịch vụ cung cấp phần mềm, giải pháp phần mềm cùng tích hợp hệ thống khác.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của khối viễn thông đạt 6.126 tỷ đồng, cũng tăng 13% so với cùng kỳ và đóng góp 38%. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế mảng này đóng góp là 1.197 tỷ, tăng 28% và đóng góp 41%.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của FPT đã tăng 12% so với đầu năm lên mức 46.981 tỷ đồng. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm đến 44% với 20.511 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. Ngược lại FPT cũng vay nợ tài chính hơn 17.000 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm gần 90%.

THANH HÀ