BizLIVE - Nhờ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica miền Bắc thu về gần 102 tỷ đồng, Bibica ghi nhận lợi nhuận gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. 
Tiền thu về từ chuyển nhượng đất kéo Bibica thoát lỗ
Ảnh minh họa.
CTCP Bibica (mã BBC) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2020 ghi nhận doanh thu thuần đạt 170 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn bán hàng ở mức cao, chỉ giảm 6% nên lợi nhuận gộp giảm 47% đạt 33 tỷ đồng. 
Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận thuần của Bibica ghi nhận mức -14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 đạt được hơn 12 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, trong kỳ Bibica ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến tăng 25,8 lần so với cùng kỳ lên mức 103 tỷ đồng do chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica miền Bắc thu về 101,8 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của Bibica đạt 49 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Bibica ghi nhận 377 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2019. 
Năm 2020, Bibica đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 109 tỷ đồng, với kết quả đạt được đến hết tháng 6/2020, Bibica thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành 62% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 
Đến hết tháng 6/2020, Bibica có tổng tài sản 1.433 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 62%, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạ giảm 34% và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 97%. 

BẢO VY