BizLIVE -

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 100% trong đó 50% đã chi đã tạm ứng cho cổ đông, 50% còn lại sẽ được chi thêm nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Tiền gửi chiếm hơn 40% tổng tài sản, Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi quý I/2020 tăng 22% nhờ cổ tức được chia
Ảnh minh họa.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng. Trong kỳ, Nam Tân Uyên ghi nhận 41,7 tỷ đồng doanh thu và 85,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 6% và 22,3% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.336 đồng.

Kết quả này có được là nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh 29% so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng chủ yếu do cổ tức được chia. Đồng thời, các chi phí phát sinh trong kỳ đều giảm mạnh và chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đã tăng 3,6% so với đầu năm lên mức 3.667 tỷ đồng với 56% là tài sản dài hạn và 44% tài sản ngắn hạn.

Trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm hơn 40% tổng tài sản với 1.483 tỷ đồng, gấp đôi đầu kỳ. Ở chiều ngược lại, số dư tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm 484 tỷ đồng so với đầu kỳ. Chi phí trả trước dài hạn chủ yếu là tiền thuê đất ở mức 1.028 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm 161 tỷ đồng so với đầu năm xuống 375 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như CTCP Sài Gòn VRG (mã SIP), Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên... Nợ vay tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể ở mức trên dưới 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Tân Uyên còn tích lũy được 333,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 166,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Nam Tân Uyên được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao từ 50-100%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 100%, tương đương 67,7% tổng lợi nhuận cả năm trong đó 50% đã chi đã tạm ứng cho cổ đông, 50% còn lại sẽ được chi thêm nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

THANH HÀ