Theo kế hoạch đã được công bố từ trước, ngày 30/06/2017 là ngày Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán: G36) chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.
Tiền chưa “về”, Tổng Công ty 36 khất nợ cổ đông
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp. Ảnh: Báo Nghệ An.
Tuy nhiên, mới đây G36 đã gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các cổ đông để gia hạn thanh toán tiền cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
Theo đó, thời hạn thanh toán sẽ bị lùi lại 4 tháng, tức ngày 30/10/2017. Trong công văn số 677/CV-TCT do Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc G36 ký có nêu rõ lý do điều chỉnh: “Do một số khoản nợ các chủ đầu tư trả cho Tổng Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết nên Tổng Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để chi trả cổ tức.”
Năm 2016, G36 đạt 3.682 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 25,77 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 26/12/2016, G36 có 708 cổ đông sở hữu 43 triệu cổ phần.
Trước đó, ngày 07/06 vừa qua, G36 đã công bố thay đổi người đại diện phần vốn góp nhà nước tại Tổng Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Giáp không còn là người đại diện phần vốn góp nhà nước thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng đầu tư vào Tổng Công ty 36-CTCP. Ông Nguyễn Đăng Thuận, Phó TGĐ kiêm thành viên HĐQT được cử là người đại diện phần vốn góp nhà nước thay ông Nguyễn Đăng Giáp.
Tổng Công ty 36 – CTCP đang niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM với mã G36. Tại phiên giao dịch ngày 07/07/2017, cổ phiếu G36 được giao dịch ở mức giá 11.100 đồng/cổ phiếu.

Theo Infonet