BizLIVE - Thủy sản Hùng Vương đăng ký bán 2.724.200 cổ phần, tương đương 18,16% vốn FBT.
Thủy sản Hùng Vương thoái toàn bộ vốn tại FBT
Vua cá tra thoái toàn bộ vốn tại Lâm thủy sản Bến Tre.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán và thoái vốn tại FBT trên HoSE chiều ngày 4/5.

Cụ thể, HĐQT công ty thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, bao gồm báo cáo soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán cả năm.

Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (FBT). Theo đó, Thủy sản Hùng Vương đăng ký bán 2.724.200 cổ phần, tương đương 18,16% vốn FBT.

Việc thoái vốn trên đã được công ty nêu tại đại hội cổ đông tổ chức mới đây. HVG sẽ tiếp tục tái cơ cấu tài sản qua việc bán bớt tài sản là diện tích ao nuôi cá, bán bớt vốn đầu tư tại Agifish…

Năm 2017, doanh thu thuần HVG đạt 15.514 tỷ đồng đối với hợp nhất, gần 7.642 tỷ đồng đối với công ty mẹ. Lỗ trước thuế hơn 695 tỷ đồng đối với hợp nhất và gần 228 tỷ đồng đối với công ty mẹ.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM