BizLIVE - Hội đồng quản trị của TDH đã thông qua ngày 26/07/2019 thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 10% và ngày 27/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức 10% và thưởng cổ phiếu 15%.
Thuduc House (TDH): Ngày 27/06 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền 10% và thưởng cổ phiếu 15%

Ngày 11/06/2019, Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã TDH) đã có quyết nghị thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 15% và ngày chi trả cổ tức bằng tiền 10% của năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để TDH thực hiện chia cổ tức bằng tiền 10% và chia thưởng cổ phiếu 15% là ngày 27/06/2019. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức 10% bằng tiền là ngày 16/07/2019.  
TDH hiện đang có vốn điều lệ hơn 816,3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất chia thưởng 15%, vốn điều lệ của TDH sẽ tăng lên 939 tỷ đồng.
Năm 2019, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 3.443 tỷ đồng, tăng 135,5%; lợi nhuận sau thuế 231 tỷ đồng, tăng 248,7% so với năm trước. Năm nay, TDH sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án TDH RiverView, Citrine Apartment.
Trong đó, dự án Citrine sẽ mang về cho TDH khoảng 352 tỷ đồng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 30%, lợi nhuận gộp khoảng 100 tỷ đồng; dự án RiverView mang về 238 tỷ đồng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 25%. TDH sẽ bàn giao 2 dự án nói trên trong quý III và IV/2019.
Năm nay, Thuduc House dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng 4 dự án nhà ở mới tại một số vị trí khá tốt ở khu trung tâm TP.HCM. Đồng thời, Thuduc House sẽ triển khai thêm một dự án chung cư thuộc dòng căn hộ diện tích nhỏ và vừa có giá trên dưới 1 tỷ đồng (tại Bình Dương), nguồn cung dự kiến đưa ra thị trường khoảng hơn 1.900 căn trên phần diện tích gần 2ha.
Trước đó, Thuduc House cho biết, những dự án trên (đặc biệt là dự án Cần Giờ) sẽ đảm bảo một khoản lợi nhuận lớn cho năm 2019 và sẽ tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cả FDC và Thuduc House.

 


HỒNG QUÂN