BizLIVE - Quý II/2020 lợi nhuận sau thuế của Thực phẩm Sao Ta đạt 52 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. 
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Lợi nhuận tăng nhẹ, nợ vay ngắn hạn tăng 2,7 lần
Ảnh minh họa.
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020. 
Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận trong quý II/2020 của Sao Ta đạt 873 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến 797 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2019 nên lợi nhuận gộp mà công ty đạt được là hơn 75 tỷ đồng. 
Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,2 lần so với cùng kỳ 2019 lên mức 11 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm nhẹ, đặc biệt, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, trong đó chi phí bán hàng giảm 70%. 
Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Sao Ta ghi nhận 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ (2%) so với cùng kỳ năm 2019. 
So với thời điểm đầu năm, hàng tồn kho của FMC tăng 38% lên 795 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 74%, chủ yếu nợ ngắn hạn trong đó khoản vay ngắn hạn tăng 2,7 lần so với đầu năm lên 740 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, FMC đạt doanh thu 1.585 tỷ đồng, giảm 3%, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2019. 
Trả lời cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 12/6 vừa qua liên quan đến ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình nguyên liệu và đơn hàng của FMC, Ban lãnh đạo FMC từng cho biết, giãn cách xã hội làm tăng chi phí  hoạt động và giảm năng suất của doanh nghiệp. Các đơn hàng của FMC chỉ bị ảnh hưởng nhẹ do có sự chủ động thương lượng với khách hàng, tình hình nguyên liệu dự báo giảm do giảm diện tích nuôi từ ảnh hưởng Covid-19 và nắng nóng tuy nhiên tình hình sẽ không nghiêm trọng lắm do lượng nhà máy chế biến tôm cũng bị giảm. 
Đánh giá về cơ hội do EVFTA mang lại, Ban lãnh đạo FMC cho biết, EVFTA mở ra sẽ có lợi chung cho nhiều ngành hàng trong đó có ngành tôm. Khi EVFTA có hiệu lực thì tôm Việt Nam có sức cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, thị trường EU không dễ xâm nhập do kỹ tính và yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. 

BẢO VY