BizLIVE - Các khoản lỗ đang có xu hướng giảm dần, quý II/2020 Hoàng Anh Gia Lai lỗ 64 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 131 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019 Hoàng Anh Gia Lai từng thua lỗ hơn 1.800 tỷ đồng.
Thua lỗ quý thứ 5 liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cách rất xa mục tiêu “có lợi nhuận”
Năm 2020 doanh thu dự kiến HAGL hơn 5.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chuối

Lỗ 131 tỷ sau 6 tháng đầu năm

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) và CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2020. Sau 6 tháng HAGL lỗ 131 tỷ đồng trong khi HAGL Agrico có lãi với mức lãi 7 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II/2020 của HAGL đạt được 636 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019 do doanh thu trái cây tăng 117 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019 khi diện tích thu hoạch trái cây tăng và doanh thu bán mủ cao su tăng 22 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng trong kỳ cũng tăng 151 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 do giá vốn trái cây và giá vốn bán mủ cao su tăng. Do đó lợi nhuận gộp giảm 18% xuống còn 124 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 36% do lãi cho vay giảm, doanh thu tài chính khác tăng do Tập đoàn hoàn nhập chi phí trích trước.

Chi phí tài chính giảm 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 67 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Hoàng Anh Gia Lai vẫn báo lỗ 64 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 lỗ 727 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm Hoàng Anh Gia Lai lỗ 131 tỷ đồng cải thiện nhiều so với mức lỗ 706 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019.

Trong báo cáo thường niên năm 2019, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAG từng cho biết, HAGL đang trong giai đoạn đầu tư chuyển đổi ngành nghề và cơ cấu cây trồng nên phát sinh các khoản lỗ do chi phí chuyển đổi vườn cây và chi phí thanh lý các tài sản gắn liền với vườn cây cũ, trong khi hơn một nửa diện tích cây ăn trái đang trong giai đoạn đầu tư kiến thiết cơ bản. Các khoản lỗ này sẽ giảm dần và HAGL sẽ nỗ lực để chuyển sang trạng thái "có lợi nhuận" trong thời gian sớm nhất.

HAGL Agrico có lãi quý thứ 2 liên tiếp 

Với CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, doanh thu quý II/2020 đạt được là 677 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với quý I/2020 chủ yếu do diện tích khai thác cây ăn quả cao hơn so với cùng kỳ quý II/2019. Giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến 670 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ kéo theo lợi nhuận gộp chỉ còn vỏn vẹn 7 tỷ đồng, giảm 81% so với quý II/2020.

Doanh thu hoạt động tài chính gần như không đổi, đạt 176 tỷ đồng, khoản chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2019. Chi phí bán hàng được tiết giảm, giảm 75%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 36 tỷ xuống còn 10 tỷ đồng.

Đặc biệt trong quý II/2019 khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm mạnh từ mức lỗ 137 tỷ đồng, chỉ còn lỗ 56 tỷ đồng do đó HNG đã giảm lỗ xuống còn 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 140 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm HNG đạt doanh thu 1.169 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối đến tháng 6/2020 là 60 tỷ đồng.

Quý II nợ vay của HNG tăng mạnh trong đó chủ yếu vay dài hạn tăng từ 1,7 tỷ đồng đầu năm lên gần 6 tỷ đồng hết tháng 6/2020, trong đó bao gồm gần 2 tỷ đồng vay dài hạn CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), 1,7 tỷ đồng CTCP Ô tô Trường Hải.

Năm 2020 HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần là 4.307 tỷ đồng trong đó doanh thu chủ yếu đến từ chuối với 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09%, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng.

BẢO VY