Sau giao dịch, Thành Đông vẫn tiếp tục là cổ đông lớn của Ocean Group.
Thêm một doanh nghiệp bán cổ phiếu OGC theo yêu cầu của ngân hàng
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo giao dịch cổ đông lớn, trong 2 ngày 11 và 12/12/2014, Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thành Đông đã bán ra tổng cộng 3,33 triệu cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Số lượng cổ phiếu Thành Đông nắm giữ vì vậy giảm từ 24 triệu đơn vị (8%) xuống còn 20,67 triệu đơn vị (6,89%).
Việc bán ra được Thành Đông cho biết nhằm xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng.

Trước đó, các cổ đông lớn của OGC cũng đã lần lượt bán hàng triệu cổ phiếu OGC cũng theo yêu cầu của các ngân hàng.

Có thể kể đến các giao dịch sau đây:

- SDCon - CTCP Đầu tư Xây dựng Sông Đà bán ra 2,37 triệu đơn vị, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,87% (14,62 triệu cổ phiếu) - không còn là cổ đông lớn của OGC.

- Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo bán giải chấp 46,3 triệu cổ phiếu OGC theo yêu cầu từ Ocean Bank và Ocean Securities.
 

Theo Trí Thức Trẻ/HSX