BizLIVE - Ông Lê Tùng Quân rời HĐQT Casumina sau hơn một năm được bổ nhiệm, hồi tháng 4/2018.
Thành viên Hội đồng quản trị Casumina từ nhiệm
Ảnh minh họa.

CTCP Cao su Miền Nam (Casumina – mã CSM) mới thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

Công ty cho biết ngày 11/9 CSM nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Tùng Quân, thành viên HĐQT. Sau khi xem xét, ngày 16/9, HĐQT Casumina đã ra Nghị quyết số 76 về việc từ nhiệm của ông Quân.

Theo đó, HĐQT CSM đồng ý cho ông Lê Tùng Quân được nghỉ việc theo nguyện vọng. Số cổ phần đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại công ty của ông Quân là 10% chuyển cho ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, ông Lê Tùng Quân rời HĐQT Casumina sau gần một năm rưỡi được bổ nhiệm, hồi tháng 4/2018.

Hiện HĐQT CSM chỉ còn 4 thành viên, với tỷ lệ đại diện vốn của Vinachem tại công ty gồm ông Nguyễn Xuân Bắc đại diện 31% vốn; ông Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện cùng đại diện 10% vốn.

HUYỀN TRÂM