BizLIVE -

Thành Thành Công - Biên Hòa dự kiến phát hành số cổ phiếu dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành để chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 31%, dự kiến tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 dự kiến diễn ra ngày 28/10 tới đây. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 13/10/2020.

Niên độ tài chính 2020 - 2021 (1/7/2020 - 30/6/2021), Thành Thành Công - Biên Hòa đặt mục tiêu đạt 14.358 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 662 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,7% và 31,3% về so với số thực hiện niên độ trước.

Với kế hoạch trên, Thành Thành Công - Biên Hòa đề xuất phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 6% đến 8%. Ngoài ra, công ty cũng dự định chia cổ tức cho nhóm cổ phiếu ưu đãi với mức cố định 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cả cổ tức trả trước đó).

Niên độ 2019 - 2020, Thành Thành Công - Biên Hòa ghi nhận 12.850 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 43,5% so với cùng kỳ, lên mức 372 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thành Thành Công - Biên Hòa cho biết, ngành đường Việt Nam mở cửa theo nội dung hiệp định ATIGA là yếu tố chủ yếu giúp công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Với kết quả đạt được, Thành Thành Công - Biên Hòa trình phương án dành hơn 293 tỷ đồng chia cổ tức niên độ tài chính 2019-2020 bằng tiền hoặc/và cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 5%.

Cũng tại Đại hội, HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa cũng trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành số cổ phiếu dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành để chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư lựa chọn theo tiêu chí có đủ các tiêu chí như bày tỏ thiện chí hợp tác trong đàm phán mua cổ phần, là các nhà đầu tư chiến lược, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của công ty, đồng thời muốn gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của công ty...

THANH HÀ