BizLIVE -

Công ty dự kiến chi hơn 1.600 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành 1,35 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

THACO chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu phát hành thêm với tổng tỷ lệ 89,5%
Ảnh minh họa.

Ngày 17/7 tới đây, CTCP Ôtô Trường Hải (THACO) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ lên đến 89,5%.

Trong đó, THACO sẽ chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận về 950 đồng), tương ứng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/8/2020. Cùng với đó, THACO cũng dự kiến phát hành thêm 1,35 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 80%) nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, tính đến hết thời điểm 31/12/2019, THACO đã tích lũy được 13.931 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.621 tỷ đồng thặng dư vốn.

THACO là tập đoàn đa ngành hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gồm ôtô và cơ khí, nông – lâm nghiệp, đầu tư – xây dựng, thương mại và logistics với tổng tài sản tính đến cuối năm 2019 lên đến 106.795 tỷ đồng.

Năm 2019, THACO ghi nhận doanh thu thuần đạt 56.508 đồng, giảm 4,3% so với năm trước. Lãi ròng sau thuế thu về 5.368 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.820 tỷ đồng.

THANH HÀ