BizLIVE - Vợ của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Sơn vừa có đăng ký mua vào 2.000.000 cổ phiếu TDH từ ngày 27/08/2019 đến ngày 25/09/2019 theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

TDH: Vợ Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để đầu tư
Bà Vũ Thị Hồng Minh, vợ của ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Tổng Giám đốc của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) đã có thông báo về việc mua vào cổ phiếu TDH để đầu tư.
Theo đó, số lượng đăng ký mua vào là 2.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 27/08/2019 đến ngày 25/09/2019 theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước thời điểm đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu TDH nói trên bà Vũ Thị Hồng Minh không sở hữu bất kỳ cổ phiếu TDH nào.
Được biết, trong tháng 7-8/2019 ông Nguyễn Khắc Sơn đã mua vào thành công 100% lượng cổ phiếu đăng ký mua vào trước đó 80.000 cổ phiếu. Trong thời gian từ tháng 8-9/2019, ông Sơn đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu TDH. Nếu ông Sơn mua thành công 300.000 cổ phiếu đã đăng ký, lượng cổ phiếu TDH của ông Sơn sẽ là 485.227 cổ phiếu.
Quý III/2019, Hội đồng quản trị của TDH đã thông qua chủ trương TDH sẽ tham gia đầu tư dự án Khu đô thị mới – Khu 3 (lô 14A) thuộc Khu đô thị Nam Cần Giờ có tổng diện tích 513.200m2, loại hình sản phẩm đất nền, trong đó đất ở là 241.461m2. Thời gian thực hiện trong 5 năm. Tổng vốn đầu tư ban đầu vào dự án 586,9 tỷ đồng. Quý II/2019, TDH thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án Khu đất 10 ha thuộc Phú Hòa, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.
Năm 2019, TDH đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 3.443 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 289 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 231 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN