BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế quý III ở công ty mẹ và báo cáo hợp nhất tăng trưởng mạnh do ghi nhận doanh thu lợi nhuận khu nhà ở Bình Chiểu, TDH – Bình Chiểu và lãi từ thanh hoán đầu tư, chuyển nhượng cổ phiếu OCB 16,2 tỷ đồng.
TDH: Thoái vốn OCB lãi 16,2 tỷ, 9 tháng lãi ròng 128 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Thuduc House (mã TDH) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2017 của công ty mẹ và hợp nhất.

Theo đó, với báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần quý III đạt 729 tỷ đồng, tăng 117,9%; lũy kế 9 tháng đạt 1.482,8 tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế quý III hợp nhất đạt 40,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 7,4 tỷ đồng của quý III/2016; lũy kế 9 tháng đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 83,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 9 tháng đạt 128 tỷ đồng, quý III đóng góp 40,8 tỷ đồng.
TDH cho biết, doanh thu thuần quý III tăng chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản – ghi nhân doanh thu các dự án nhà thấp tầng (khu nhà ở Bình Chiểu, TDH – Bình Chiểu lô I) làm cho lợi nhuận gộp tăng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính quý III tăng mạnh trong đó lãi từ thanh hoán đầu tư, chuyển nhượng cổ phiếu OCB 16,2 tỷ đồng. Đồng thời, có sự đóng góp từ lợi nhuận của công ty liên doanh, liên kết. Báo cáo tài chính TDH cho biết, giá trị đầu tư vào cổ phiếu Ngân hàng OCB gần 32 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN